20 juni 2022 - Nyheter

Uttalande angående antioxidanters påverkan på cancerceller av Martin Bergö

Det forskas mycket kring näringsämnen. Varje år publiceras tusentals studier av varierande kvalitet och med varierande resultat. Detta är i grunden positivt och alla forskningsstudier som syftar till att stärka människors hälsa är viktiga. Mycket kunskap om kostens betydelse för vårt välmående kommer från forskningen. Läs mer