25 april 2018 - Nyheter

Svensk Egenvårds styrelse 2018-2019

Svensk Egenvård höll årsstämma den 19 april i Stockholm. Följande personer valdes att ingå i styrelsen:

Ordförande:
Peter Åsberg, Midsona                                   (omval)

Styrelseledamöter:
Zara Wahlberg, HSNG                                     (omval)
Eleonor Dahllöw, Carls-Bergh Pharma    (omval)
Henrik Dahlström, BioGaia                           (omval)
Fredrika Gullfot, Simris Alg                           (omval)
Ylva Tamner, New Nordic                               (omval)
Peter Hencz, Holistic                                        (nyval)
Atle Strande, NutraQ                                        (nyval)