22 april 2020 - Nyheter

Svensk Egenvård avvisar maxgränser

Svensk Egenvård har idag besvarat remissen Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott, Dnr 2018/02027. I remissen föreslår Livsmedelsverket införandet av maxgränser på vitaminer och mineraler i Sverige.

Två saker kommer oundvikligen att ske om maxgränser införs i Sverige:

  1. Svenska företag drabbas då de inte tillåts sälja sina produkter på samma villkor som andra europeiska företag vilket leder till att arbetstillfällen och skatteintäkter försvinner.
  2. Svenska konsumenter kommer att köpa sina produkter från utländska sajter vilket innebär att kontrollen kommer försämras.

Vi noterar att Livsmedelsverket i sitt förslag konstaterar samma saker som Svensk Egenvård. Livsmedelsverket vet att svenska konsumenter kommer få sämre kontrollerade produkter och de vet att svenska företag kommer försvinna med minskade arbetstillfällen och skatteintäkter som följd. Vi drar helt olika slutsatser av detta faktum.

Svensk Egenvård anser att lagstadgade maxgränser inte ska införas för vitaminer och mineraler i kosttillskott i Sverige.

Läs remissvaret i sin helhet