01 november 2016 - Nyhetsbevakning

Studie visar på positiva effekter för hjärtat efter intag av vassleprotein

En randomiserad kontrollerad studie från universitet vid Reading i Storbritannien visar att vassleprotein kan ha positiva effekter för hjärthälsan. Effekten tros bero på den hämmande effekten som vassleprotein har på enzymet Angiotensin-Converting Enzyme (ACE), ett enzym som idag bland annat används som måltavla för vissa blodtryckssänkande mediciner.

Studien gjordes på 42 deltagare som fick dricka två proteindrycker om dagen i åtta veckor. Resultaten jämfördes med en grupp som fick tillskott av kasein och en kontrollgrupp som fick maltodextrintillskott. Deltagarna som fick vassleprotein minskade risken för hjärtsjukdom och stroke med 8 %.

Artikeln är publicerad i American Journal of Clinical Nutrition.