05 maj 2022 - Nyheter

Skrivelse om att införa dansk regeltillämpning för termen ”probiotika”

Termen probiotika har inom EU inte kunnat användas i märkning eller marknadsföring av kosttillskott sedan närings- och hälsopåståendeförordningen trädde ikraft. Detta har haft en negativ påverkan på industrin och konsumenter i EU:s medlemsstater. T.ex. kan svenska företag som producerar produkter och säljer på svenska marknaden inte konkurrera på samma villkor med produkter som kommer från länder utanför EU som säljs på Internet. Det medför också att konsumenter vilseleds när termen probiotika endast finns på produkter från andra länder och i digitala kanaler.
Läs skrivelse här
Läs det danska regelverket