28 oktober 2016 - Nyhetsbevakning

Rättelse från SVT Plus

Nyligen granskade Plus tillsynen av kosttillskott. Det här gäller för gränsvärden för vitaminer.

I Plus den 20 oktober granskades tillsynen av kosttillskott som sköts av landets kommuner. I reportaget togs ett preparat som fått saluförbud på grund av för höga halter av vitaminet B6 som exempel.

Noterbart är att två liknande preparat fått sitt saluförbud upphävt efter domar i förvaltningsrätten i Falun den första september i år. Detta på grund av att övre gränsvärden för vitaminer inte är fastslagna enligt lag utan bara i rekommendationer. Läs mer på SVT