23 mars 2017 - Pressmeddelanden

Ökad försäljning av kosttillskott och sportnutrition

Svensk Egenvård och Euromonitor presenterar 2016 års försäljningsstatistik. Detta är den enda heltäckande statistik över kosttillskott, sportnutrition, växtbaserade läkemedel och viktminskningsprodukter som sammanställs i Sverige. Statistiken omfattar alla försäljningskanaler.

– Statistiken visar att svenska konsumenterna fortsatt föredrar de traditionella varumärkena. De svenska företagen står mycket starka trots en växande internationell konkurrens, säger Svensk Egenvårds VD Mats Nilsson.

– Statistiken visar att det finns tre dominerande försäljningskanaler; dagligvaruhandeln, apoteken och hälsofackhandeln. Den traditionella konsumenten väljer fortfarande att köpa sina produkter i butik.

– Det kan noteras att trots en omfattande Internetförsäljning inom sportnutrition så dominerar de svenska produkterna även på sportnutritionsmarknaden, avslutar Svensk Egenvårds VD Mats Nilsson.

Tillväxten var 2016 cirka 2,4 % för hela egenvårdsmarknaden.

Tillväxt 2016 per kategori;

  • Kosttillskott och Vitaminer 3,5 %
  • Viktkontroll – 9,1 %
  • Sportnutrition 4,8 %
  • Växtbaserade läkemedel 1,2 %

Du hittar hela försäljningsstatistiken här.

För mer info, vänligen kontakta:
Mats Nilsson
Mobil: 076 825 9450
Epost: mats@svenskegenvard.se

Svensk Egenvård består av leverantörer som tillgodoser konsumenters efterfrågan på livsmedel och tillskott för en hälsosam livsstil och välbefinnande. Svensk Egenvård består även av leverantörer som tillgodoser konsumenters efterfrågan av växtbaserade läkemedel för att förebygga, lindra och bota milda sjukdomstillstånd. Läs gärna mer på www.svenskegenvard.se