Nyheter


14 december 2016 - Pressmeddelanden

Kommentar till regeringens beslut om höjda läkemedelsavgifter

Regeringen har idag beslutat höja läkemedelsavgifterna genom en förordningsändring. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-beslutar-om-justerade-avgifter-pa-lakemedelsomradet/ Beslutet innebär en genomsnittlig höjning av ansökningsavgifterna på 32 %….

28 oktober 2016 - Nyhetsbevakning

Rättelse från SVT Plus

Nyligen granskade Plus tillsynen av kosttillskott. Det här gäller för gränsvärden för vitaminer. I Plus den 20 oktober granskades tillsynen…

2 september 2016 - Pressmeddelanden

Dom i förvaltningsrätten:

EFSA:s referensvärden för vitaminer och mineraler kan inte användas som maxgränser i Sverige Förvaltningsrätten i Falun har beslutat att upphäva…