22 juni 2020 - Pressmeddelanden

Nu finns Näringswiki på nätet!

Branschorganisationen Svensk Egenvård lanserar Näringswiki – en informationssida om näringsämnen i kost och tillskott.

Det finns många informationssidor på Internet om vitaminer och mineraler. En del är väldigt bra, en del är det inte. Vår ambition är att Näringswiki ska vara den mest pålitliga informationskällan. Alla de påståenden som finns i Näringswiki för vitaminer och mineraler är godkända hälsopåståenden. Godkända av den europeiska livssäkerhetsmyndigheten EFSA och EU-kommissionen. Man kan känna sig trygg med den information som finns i Näringswiki.

Även kategorin växter ingår i Näringswiki. Här är regelverket kring hälsopåståenden under utredning. I detta avsnitt finns därför källhänvisningar till de forskningsresultat som tas upp i texterna.

Näringswiki är inte en källa för rådgivning. Endast vetenskapliga studier och de av EFSA godkända hälsopåståendena, baserade på väldokumenterad vetenskap, ingår. På Näringswiki gäller försiktighetsprincipen.

Nyheter, myndighetsinformation och aktuell forskning kommer att presenteras i artiklar på Näringswiki. www.näringswiki.se