25 april 2019 - Nyheter

Norsk undersökning om dopingämnen i kosttillskott

I en norsk undersökning utförd av Mattilsynet, norska Läkemedelsverket och Antidoping Norge visade det sig att åtta av 93 testade kosttillskott innehöll ämnen som är upptagna på WADA:s dopinglista. Sju av dessa kosttillskott var i kategorin muskeltillväxt och ett var en pre-workoutprodukt (PWO).

Detta visar dock inte att risken för dopingämnen är såhär stor för kosttillskott generellt. År 2015 gjorde Mattilsynet en studie tillsammans med Antidoping Norge för att undersöka förekomst av dopingmedel i kosttillskott som marknadsförs mot personer som tränar och idrottar, då tittade de på 116 kosttillskott, de flesta från butik. Proverna analyserades på Läkemedelsverkets laboratorium och den gången fann man inga dopingämnen i några kosttillskott. Dock innehöll några kosttillskott den gången ämnen som är läkemedelsklassade i Norge eller koffein i mängder som överskrider den maxgräns som finns för koffein i Norge.

Denna gång valdes istället högriskprodukter ut och köptes in anonymt från internetsidor. De produkter som valdes ut var sådana som vara av producenter som står med på antidopingorganet i USA (USADAs) högrisklista, nätsidor valdes också ut utifrån vad som diskuterades på olika nätforum där suspekta kosttillskott diskuterades eller utefter inkomna tips till Antidoping Norge om misstanke om försäljning av otillåtna produkter. De kosttillskott som valdes ut var sådana som marknadsfördes som energigivande, fettförbrännande och/eller muskeluppbyggande. Alla produkterna som innehöll dopingmedel var också märkta med innehåll av dopingmedel ingredienslistan.