11 januari 2018 - Nyheter

Märkningsbedömning får beröm

Svensk Egenvård erbjuder tjänsten märkningsbedömning för alla leverantörer av egenvårdsprodukter. Märkningsbedömningen som utförs av Svensk Egenvård är en så kallad ”second opinion” av den produktmärkning som företaget gjort. I tjänsten får företaget feedback på när det exempelvis saknas information, när det behövs läggas till information eller när informationen har vinklats fel och kan komma att bedömas som vilseledande. Efter avslutad bedömning erhålls ett skriftligt utlåtande, en Märkningsbedömning, som kan användas bland annat i kontakt med återförsäljare. Svensk Egenvård har vid flertalet tillfällen fått positiv återkoppling från återförsäljare gällande vår märkningsbedömningstjänst.

Läs mer om vår märkningsbedömning