11 december 2018 - Nyheter

Livsmedelsverket konstaterar att saluförbuden saknar rättslig grund

Livsmedelsverket kommenterar nu domen om maxhalter för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Livsmedelsverket konstaterar, precis som branschen, att kosttillskott inte längre kan beläggas med saluförbud med hänvisning till höga halter av vitaminer eller mineraler. De menar vidare att den aktuella domen leder till att Livsmedelsverket ser behov av att prioritera arbetet med att ta fram nationella maximivärden.

Läs på Livsmedelsverkets hemsida.