Regionmöte – Malmö, Göteborg och Stockholm

I höst hålls regionmöte i tre städer – Malmö, Göteborg och Stockholm.

 

13 november kl.13.00-15:00 – Regionmöte Malmö, Malmömässan (under Eco Life Scandinavia)

22 november  kl.12:00-14:00 (lunchmöte) – Regionmöte Göteborg, Lilla bommen konferens

26 november kl.13:00-15:00- Regionmöte Stockholm, Kistamässan (under Apoteksforum)

 

Programmet kommer att publiceras här samt i nyhetsbrevet Fokus!

Mötesanmälan skickas till ann@svenskegenvard.se. Meddela samtidigt eventuella kostallergier!