Möte med Läkemedelsverket

Den 23 oktober träffar Svensk Egenvård Läkemedelsverket.