HACCP fördjupningskurs

HACCP - fördjupning i HACCP metodiken
17 oktober 2019

 

En utbildning som vänder sig till dig som arbetar på ett tillverkande företag eller på ett marknadsbolag. Kanske arbetar du redan i HACCP systemet och/eller har tidigare gått den grundläggande HACCP utbildningen och vill fördjupa dina kunskaper i metodiken.

 

Under utbildningen som omfattar 1 dag läggs fokus på principerna för riskvärdering av produkter, råvaror och process. Principerna för riskvärdering går att applicera både på tillverkande företag och marknadsbolag samt oavsett omfattning på verksamhet.

 

I kursen ingår bland annat:

Livsmedelsföretagens skyldigheter
Begrepp inom HACCP
HACCP principerna med grundförutsättningar
Faroanalys och riskvärdering
Kedjan är inte starkare än svagaste länken
Lär känna din produkt – vad är det som gör den säker?
Lär känna din leverantör – hur säkerställer de att produkterna är säkra?
HACCP i tillverkande- och i marknadsbolag – skillnader?
Avvikelsehantering
Validering – har vi rätt system?
Verifiering – följer vi systemet?
HACCP-gruppens uppgift och roll

Utbildningen består av både teori och praktiska uppgifter i form av grupparbeten.

 

Kursanmälan skickas till ann@svenskegenvard.se


Snabbfakta

Datum:

17 oktober

Tid:

09:00 - 17:00

Plats:

Stockholm

Kostnad:

3 950 kr ex moms (medlem), 7 900 kr ex moms (ej medlem)

Föreläsare: