Egenvårdsgruppen möte

Den 15 maj håller Egenvårdsgruppen sitt nästa möte. Egenvårdsgruppen är en arbetsgrupp bestående av representanter från Svensk Egenvårds medlemsföretag och från Svensk Egenvårds kansli.

Alla medlemmar som vill är välkomna att delta på Egenvårdsgruppens möten. Är du intresserad kontakta yanina@svenskegenvard.se