Egenvårdsgruppen möte

Egenvårdsgruppen är en arbetsgrupp bestående av representanter från Svensk Egenvårds medlemsföretag och från Svensk Egenvårds kansli.

 

Den 15 maj kl. 14:00-16:00 håller Egenvårdsgruppen sitt nästa möte i Stockholm. Alla medlemmar är välkomna.

 

Här kan du läsa de mötespunkter som hittills finns på agendan den 15 maj.

• Vad händer i branschen/hos företagen
• Aktuellt från Food Supplements Europe
• Information från vårens myndighetsmöten: Livsmedelsverket & Läkemedelsverket
• Aktuella rättsfall i branschen
• Egenvårdsgruppen 2019 – 2020
• Nästa möte

 

Mötesanmälan gör du till yanina@svenskegenvard.se Meddela samtidigt om du har önskemål om något du tycker att Egenvårdsgruppen ska diskutera på mötet.