Webinar

December 2022 Webinar; Hållbarhet

I december 2022 kommer ett webinar om Hållbarhet att äga rum för medlemmar i Svensk Egenvård.

Datum och information om innehållet i webinariet kommer att meddelas här.