4 mars – Möte med Sportgruppen

Den 4 mars håller Sportgruppen möte kl. 10.00 – 12.00.

Mötet hålls på Svensk Egenvård i Stockholm.

Vid frågor eller anmälan till mötet kontakta andrea@svenskegenvard.se