4 februari 2020 – Utbildning HACCP grundkurs

 

Tid: 09:00 - 17:00
Plats:Svensk Egenvård, Birger Jarlsgatan 55, Stockholm
Kurskostnad medlem: 3 950:- ex moms (lunch ingår)
Kurskostnad ej medlem: 7 900:- ex moms

 

HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points (riskanalys och kritiska styrpunkter) och är ett system som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel/kosttillskott ska vara säkra för konsumenten. Idag ställs allt större krav på att företags produkter skall vara garanterat säkra till konsument och den som bedriver verksamhet inom området livsmedel/kosttillskott ansvarar själv för att regler som styr verksamheten följs.

 

Grundutbildningen i HACCP vänder sig både till dig som är importör och/eller tillverkare. Under dagen varvas teori och praktiska övningar med diskussioner från exempel ur verkligheten.

 

Följande innehåll ingår i kursen:
• Lagstiftning & ansvar
• Bakgrund & definitioner
• Livsmedelsfaror
• Grundförutsättningar & kontrollpunkter
• Ledningens och HACCP-gruppens ansvar
• Faroidentifiering
• Fördjupning av HACCP-principerna; riskbedömning och faroanalys, identifiering av kritiska styrpunkter, gränsvärden och övervakning av CCP, korrigerande åtgärder, upprätta och verifiera HACCP-planen

För kursanmälan kontakta ann@svenskegenvard.se