Årsmöte

19 maj 2022 Årsmöte

Årsmöte äger rum den 19 maj 2022.

Mötet äger rum på Microsoft Teams kl. 09:00 – 11:00.

Alla medlemmar hälsas välkomna att delta på mötet! Vänligen skicka anmälan till ann@svenskegenvard.se senast den 18 maj.