Utbildning

13 oktober grundläggande HACCP-utbildning

Behöver du öka på dina kunskaper inom HACCP? Vill du få förståelse för hur man arbetar med detta system praktiskt i olika verksamheter? Vill du lära dig hur HACCP kan ge bättre lönsamhet för hela företaget?

 

Då är du välkommen att anmäla dig till höstens tillfälle för utbildningen i HACCP.

 

Utbildningen äger rum online och pågår under två förmiddagar i oktober:

13 oktober kl. 09:00 – 12:30 Del I

14 oktober kl. 09:00 – 12:00 Del II

 

HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points (riskanalys och kritiska styrpunkter) och är ett system som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel/kosttillskott ska vara säkra för konsumenten. Idag ställs allt större krav på att företags produkter skall vara garanterat säkra till konsument och den som bedriver verksamhet inom området livsmedel/kosttillskott ansvarar själv för att regler som styr verksamheten följs.

 

Vem vänder sig utbildningen till?

Grundläggande HACCP vänder sig både till dig som är importör och/eller tillverkare. Under dagen varvas teori och praktiska övningar med diskussioner från exempel ur verkligheten.

 

Följande innehåll ingår i kursen:

 

  • Lagstiftning & ansvar
  • Bakgrund & definitioner
  • Livsmedelsfaror
  • Grundförutsättningar & kontrollpunkter
  • Inköp och leverantörsbedömning
  • Ledningens och HACCP-gruppens ansvar
  • Faroidentifiering
  • Fördjupning av HACCP-principerna; riskbedömning och faroanalys, identifiering av kritiska styrpunkter, gränsvärden och övervakning av CCP, korrigerande åtgärder, upprätta och verifiera HACCP-planen

 

Datum & tid:

13 oktober kl. 09;00 - 12:30 Del I.
14 oktober kl. 09:00 - 12:00 Del II.

Plats: Online.

Kostnad (medlem): 1 495: - ex. moms.

Kostnad (icke medlem): 4 995: - ex. moms.

Kursledare: Camilla Carlsson, livsmedelsingenjör, Ceduo

Anmälan: Skicka din anmälan till ann@svenskegenvard.se senast den 6 oktober.

 

 


Snabbfakta

Datum:

13-14 oktober

Tid:

13 oktober kl. 09:00 - 12:30, 14 oktober kl. 09:00 - 12:00

Plats:

Online

Kostnad:

1 495:- ex moms (medlem), 4 995:- ex moms (icke medlem)

Föreläsare:

Camilla Carlsson
Camilla Carlsson

Livsmedelsingenjör, Ceduo