10 september – möte med Egenvårdsgruppen

Den 10 september håller Egenvårdsgruppen sitt första möte för hösten. Mötet hålls online via Microsoft Teams.

 

Egenvårdsgruppen är en arbetsgrupp som består av representanter från medlemsföretagen och från Svensk Egenvårds kansli. Gruppen arbetar aktivt med aktuella frågeställningar som rör branschen.