Våra böcker

Svensk Egenvård tar fram branschens riktlinjer i samarbete med de svenska myndigheterna. Dessutom tas handböcker fram för att kunna marknadsföra egenvårdsprodukter och använda sig av hälsopåståenden. Du köper böckerna genom att klicka på länken till respektive bok.


Branschriktlinjer

Livsmedelslagstiftningen beskriver ofta en målsättning utan att exakt ange hur saker och ting ska göras. Det ger utrymme för flexibilitet, men det blir samtidigt svårare för livsmedelsföretagen att veta vilket som är det bästa sättet att uppnå lagstiftningens krav. De nationella branschriktlinjerna är branschens egen beskrivning av hur företagen kan uppnå kraven i lagstiftningen. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter men nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa. ”Säkra kosttillskott till konsument” och ”Säkra sport- och viktminskningsprodukter till konsument” syftar till att tolka lagstiftningen och ger vägledning i hur företagen ska uppnå gällande lagkrav.

Branschriktlinjerna finns i bokform att beställa och går även att ladda ned från Svensk Egenvårds och Livsmedelsverkets webbplatser.

400 kr exkl. moms för medlemmar
1 200 kr exkl. moms för icke medlemmar

Beställ Säkra kosttillskott till konsument
Beställ Säkra sport- och viktminskningsprodukter

Ladda ned Säkra kosttillskott till konsument pdf
Ladda ned Säkra sport- och viktminskningsprodukter pdf

https://www.svenskegenvard.se/content/uploads/2015/12/sakra-kosttillskott-2014framsida-hemsida-200x250.jpghttps://www.svenskegenvard.se/content/uploads/2015/12/spvhemsidan-2015-1-200x250.jpg

Praktisk Guide

Boken Praktisk Guide är framtagen för att underlätta för kosttillskottsaktörer att använda närings- och hälsopåståenden enligt förordningens regler. Guiden riktar in sig på hur man som företag praktiskt kan använda sig av hälsopåståenden i ett kommersiellt sammanhang och använda sig av de möjligheter som lagstiftningen tillåter.

150 kr exkl. moms för medlemmar
450 kr exkl. moms för icke medlemmar

Beställ Praktisk Guide

Medlemmar kan kostnadsfritt få Praktisk Guide i pdf format.                         Kontakta ann@svenskegenvard.se

https://www.svenskegenvard.se/content/uploads/2015/12/sepraktisk-guide-framsida-2014-200x250.jpg

Marknadsföring av egenvårdsprodukter - uppdaterad 2019

Nu finns en uppdaterad version av Att marknadsföra egenvårdsprodukter - en handbok för dig som ska kommunicera egenvård på den svenska marknaden. Handboken ger tips och råd, samt en översikt av de lagar och regler en marknadsförare måste känna till och ta hänsyn till i reklam- och PR-kampanjer. Marknadsföringslagstiftningen för livsmedel, dit dessa egenvårdsprodukter räknas, kan upplevas komplicerad och därför bli ett hinder för kreativiteten. Vår förhoppning är att guiden ger läsaren känslan av att mycket ändå är möjligt trots regeldjungeln.

Handboken är framtagen av Svensk Egenvård i samarbete med experter på marknadsrätt samt kommunikation av läkemedel och livsmedel.

80 kr exkl. moms för medlemmar
240 kr exkl. moms för icke icke medlemmar

Beställ Att marknadsföra egenvårdsprodukter

http://www.svenskegenvard.se/content/uploads/2019/03/marknadsforinghandbok2019-e1553604310244-200x250.jpg

Receptfritt och Receptfritt i praktiken

Det här är två böcker som bygger på forskning och framsteg inom egenvårdsområdet och ger dig ökad kunskap om innehåll i många receptfria läkemedel. Många är vi som använder naturläkemedel, vitaminer och mineraler varje dag men trots det har det tidigare inte funnits någon samlad kunskap om de vetenskapliga studierna som finns bakom produkterna. Det finns studier på att 70 procent av våra läkemedel, på ett eller annat sätt, är hämtade från naturen. Naturen kommer att förbli en viktig källa för att förebygga och bota sjukdomar med både receptfria och receptbelagda läkemedel.

Medlemserbjudande:
60 kronor exkl. moms per bok
100 kronor exkl. moms Paketpris - båda böckerna

Priser icke medlem:
180 kronor exkl. moms per bok
300 kr exkl.moms Paketpris - båda böckerna

Beställ Receptfrittböckerna

https://www.svenskegenvard.se/content/uploads/2015/12/recepfritt-liten-200x250.jpghttps://www.svenskegenvard.se/content/uploads/2015/12/receptfritt-i-praktiken-200x250.png