Egenvårdsbranschen

Egenvårdsbranschen består av flera produktkategorier. Gemensamt för dem alla är att de består av hälsosamma näringstillskott som bidrar till god hälsa och välbefinnande.

Kosttillskott

Livsmedel avsedda att komplettera en normal kost. De innehåller vanligtvis vitaminer, mineralämnen, fibrer, fettsyror eller olika örtpreparat. Kosttillskott intas i små uppmätta mängder och tillhandahålls i avdelade doser. De förpackas i form av kapslar, pastiller, tabletter, piller, portionspåsar med pulver, ampuller med vätska, droppflaskor etc. Produkter som enligt läkemedelslagen klassificeras som läkemedel är inte kosttillskott.

Sportnutrition

Samlingsnamn för livsmedel som är avsedda att ätas eller drickas i samband med mycket krävande muskelarbete som idrottande och kan indelas i följande grupperingar;
• Kolhydratrika energiprodukter som ger extra energi före och efter intensiv träning.
• Kolhydrat- elektrolytlösningar som återställer vätske-, salt- och sockerbalansen.
• Proteinbaserade produkter som till exempel i kombination med kolhydraterhjälper kroppen att återhämta sig efter intensiv träning, t.ex. proteinpulver, gainers.

Viktminskningsprodukter

Livsmedel som ersätter all kost eller delar av kosten under en dag. I kategorin ingår både livsmedel med lågt energiinnehåll (LCD) och livsmedel med mycket lågt energiinnehåll (VLCD).

Naturläkemedel

Läkemedel vars verksamma beståndsdelar utgörs av en djurdel, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning. De är receptfria och avsedda för egenvård vilket innebär att de ska användas vid enklare besvär som inte kräver läkarbehandling. Naturläkemedel är inte växtbaserade.

Växtbaserade läkemedel (VBL)

Läkemedel där den verksamma beståndsdelen uteslutande utgörs av växtbaserade material eller växtbaserade beredningar. Det krävs att det finns vetenskapliga studier som bevisar effekten för det aktuella användningsområdet. VBL kan vara både receptfria och receptbelagda.

Traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL)

Läkemedel där de aktiva komponenterna utgörs av växtmaterial. Indikationerna grundar sig här uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. TVBL säljs i handeln som receptfria produkter.