06 mars 2020 - Pressmeddelanden

Försäljningen av kosttillskott ökade med 4%

Ladda ned försäljningsstatistik-2019 här.

Svensk Egenvård och Euromonitor International redovisar försäljningsstatistiken för den svenska egenvårdsmarknaden 2019. Statistiken omfattar all försäljning av kosttillskott, vitaminer, viktminskningsprodukter, växtbaserade läkemedel och sportnutrition på den svenska marknaden.

Tre av de fyra kategorier som som redovisas växer med cirka 4 procent under 2019. Kategorin viktkontroll har minskat i flera år men den trenden verkar nu avta. Kategorin sportnutrition växer något svagare än den gjort de senaste åren.

I genomsnitt köpte den svenske konsumenten sportnutrition för nästan 180 SEK (17 euro) och kosttillskott för nästan 285 SEK (27 euro) det senaste året. Fortfarande säljs avsevärt mer egenvårdsprodukter i Norge och Finland än i Sverige och Danmark.

Tillväxt 2019 per kategori:
Kategori 2018 2019
Kosttillskott/ Vitaminer 3,7% 3,9%
Viktkontroll -1,5% -0,5%
Sportnutrition 7,7% 4,3%
Växtbaserade läkemedel 4,9% 4,2%

För ytterligare kommentarer kontakta Svensk Egenvårds vd Mats Nilsson:
mats@svenskegenvard.se
0768-25 94 50