10 mars 2020 - Pressmeddelanden

Farligt förslag som leder till sämre konsumentskydd

Livsmedelsverket föreslår idag att Sverige ska införa nationella maxgränser för vitaminer och mineraler. De flesta länder gör precis tvärtom och EU-domstolen har vid ett flertal tillfällen underkänt liknande lagstiftning i andra länder. Förslaget är på många sätt förvånande och branschen beklagar Livsmedelsverkets ställningstagande.

– Förslaget är ett dråpslag emot den svenska branschen. Flera företag hotas nu av nedläggning.

– Förslaget innebär försämrat konsumentskydd. Svenska konsumenter känner en trygghet i att handla svenska produkter och kommer nu hänvisas till utländska handelsplatser där kontrollen i många fall är obefintlig.

– Svensk Egenvård kommer sammanställa remissvar där vi belyser effekterna för såväl bransch som konsumenter. Vår förhoppning är att förslaget aldrig blir verklighet.

För kommentarer och mer information:

Mats Nilsson
VD Branschorganisationen Svensk Egenvård
mats@svenskegenvard.se
0768/25 94 50