07 april 2017 - Okategoriserade

Egenvårdsgruppen söker fler deltagare

Egenvårdsgruppens medlemmar arbetar aktivt med aktuella frågeställningar som rör branschen. Personer inom alla områden, exempelvis marknadsföring, regulatoriskt, produktutveckling m.m behövs och är välkomna att delta i gruppen.

Genom att egenvårdsgruppen diskuterar olika framtida scenarier och ibland bildar mindre arbetsgrupper är vår möjlighet att påverka myndigheter och sammanslutningar stor samtidigt som Svensk Egenvårds varumärke stärks.

Gruppen är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med varandra. Vi träffas tre till fyra gånger per år och gruppens medlemmar bestämmer vad som behandlas på respektive möte.

Nästa möte äger rum den 26 april i Stockholm, läs agendan här.

Välkommen att anmäla ditt intresse till Yanina Taynard, yanina@svenskegenvard.se