02 september 2016 - Pressmeddelanden

Dom i förvaltningsrätten:

EFSA:s referensvärden för vitaminer och mineraler kan inte användas som maxgränser i Sverige

Förvaltningsrätten i Falun har beslutat att upphäva Gävle kommuns beslut att belägga vitamin B6 produkter med saluförbud. De konstaterar att ”det är ostridigt i målet att det i varken svensk eller unionsrättslig lagstiftning finns några lagstadgade övre gränsvärden för vitaminer och mineraler.”

Detta överensstämmer med vad den svenska branschorganisationen Svensk Egenvård anser. Sverige har inga lagstadgade maxgränser utan det är upp till livsmedelsproducenten att ta ansvar för att produkten uppfyller alla säkerhetskrav.

  • Att sätta en övre gräns på 25 mg per dag för vitamin B6 saknar vetenskapligt stöd. Det är glädjande att det nu också saknar rättsligt stöd, säger Svensk Egenvårds VD Mats Nilsson i en kommentar till domslutet.
  • Domen visar tydligt att det inte är förenligt med EU-rätten att en kommun meddelar ingripande beslut mot företagen utan stöd i lag och utan utredning, säger advokat Katarina Ladenfors från MarLaw som företrätt företaget Great Earth i förhandlingarna.

För kontakt:
Mats Nilsson 08-545 411 64 alt. mats@svenskegenvard.se
Katarina Ladenfors 08-23 07 35 alt. katarina.ladenfors@marlaw.se

EFSA är den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten.

Läs domen i sin helhet här.