09 januari 2017 - Nyhetsbevakning

Beslut 2007/275/EG om vilka produkter som ska gränskontrolleras ändrad 1 januari 2017

Förteckningen över djur och produkter som ska undersökas vid gränskontrollstationer (beslut 2007/275/EG) har ändrats genom genomförandebeslut 2016/1196. Detta innebär bland annat att ofyllda gelatinkapslar som importeras från tredje land inte längre finns upptagna på undantagslistan. Man har också definierat ”små mängder” som ”sammanlagt mindre än 20 %”.

Livsmedelsverket sammanfattar ändringarna under ”aktuellt” för import på sin hemsida

Livsmedelsverket har tillsammans med Tullverket och Jordbruksverket skapat ”Importguiden”- ett verktyg för företag som importerar produkter

Läs mer om livsmedelsimport på verksamt.se