08 september 2020 - Utbildning

23 oktober – Webinar ”What´s happening in Europe”

Den 23 oktober är alla medlemmar välkomna till webinariet ”What´s happening in Europe”.

Patrick Coppens från den europeiska branschorganisationen Food Supplements Europe i Bryssel kommer att tala om aktuella frågor och vad som är på gång inom EU. Läs mer och anmäl dig här