20 januari 2021 - Utbildning

12 februari Webinar – Märkning av livsmedel och kosttillskott

Den 12 februari håller Svensk Egenvård ett webinar om märkning av livsmedel där fokus kommer att ligga på de obligatoriska märkningsuppgifter som behöver finnas med på ett livsmedel enligt förordningen (EU) 1169/2011, till exempel hur ingredientslistan ska se ut och när ursprung behöver anges för ingredienser. Vi kommer också att gå igenom vilka regler som gäller specifikt för kosttillskott. Läs mer