PDF Skriv ut

Om Svensk Egenvård

 

Svensk Egenvård organiserar 75 procent av leverantörerna av natur- och växtbaserade läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott, sportnutrition, viktminskningsprodukter och andra livsmedel för särskilda ändamål på den svenska marknaden. Svensk Egenvård verkar för en seriös utveckling av egenvårdsbranschen. Vårt uppdrag är att förmedla kunskap om egenvård till konsument, media och samhällets beslutsfattare. Uppgiften är dessutom att ge medlemsföretagen stöd och information.

Läs mer om medlemskap med serviceavtal här

 

Säkra produkter

Ett gemensamt mål för föreningen Svensk Egenvårds medlemmar är att erbjuda säkra produkter för människor som tar ansvar för sitt välbefinnande. För att konsumenter ska känna sig trygg med de kosttillskott de köper har Svensk Egenvård sammanställt branschriktlinjer för säkra kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter. Dessa finns att läsa eller hämta på Svensk Egenvårds och Livsmedelsverkets hemsidor.

Att leverantörerna uppfyller branschriktlinjen kontrolleras av ett fristående företag, LRQA Sverige AB. Revisorer från LRQA utgår från ett certifieringsprogram som Svensk Egenvård har utarbetat. Svensk Egenvård erbjuder även rådgivning för korrekt och konsumentvänlig märkning.

Det är inte bara produkterna som ska vara säkra. Även reklamen ska gå att lita på. I denna fråga har föreningen ett nära samarbete med Konsumentverket, Läkemedelsverket och Livsmedelsverket.

 

Verksamhet och styrelse

Svensk Egenvårds verksamhet leds av dess styrelse vars ordförande är Ingrid Atteryd. En viktig del av föreningens arbete sker i arbetsgrupper med föreningens medlemmar.

 

Remissinstans och service 

I januari 2014 hade Svensk Egenvård 70 medlemsföretag vars flera tusen produktvarumärken säljs i hälsofackhandelns totalt cirka 500 butiker, på 900 apotek, i dagligvaruhandeln och via internet och annan hemdistribution. Branschens medlemmar omsätter sammanlagt över tre miljarder kronor.

Svensk Egenvård företräder sina medlemmar i gemensamma frågor och har därför fortlöpande kontakter med för branschen viktiga myndigheter, organisationer och beslutsfattare. Svensk Egenvård har officiell status som remissorgan gentemot myndigheter och regering.

 

Sveriges röst i Europa 

Lagstiftningen inom egenvårdsbranschen styrs i dag från Bryssel och EU. Genom Svensk Egenvårds engagemang i ett flertal europeiska branschorganisationer är vi den svenska aktiva rösten i EU-sammanhang. Vi kan härigenom också på ett tidigt stadium förmedla kunskap till våra medlemmar om vad som är på gång.

 

Vi är till för dig 

Det övergripande syftet med föreningen är att verka för en sund branschutveckling. Det gör vi bland annat genom att:


- sprida kunskap om egenvårdens betydelse både för individ och samhälle
- stärka branschens trovärdighet genom riktad information till hälso- och sjukvården, politiker och media via bland annat vår hemsida, trycksaker och vetenskapliga seminarier. Våra populärvetenskapliga böcker ”Receptfritt” och "Receptfritt i praktiken" lyfter fram ett tvärsnitt av branschens forskning.
- bevaka gemensamma intressen när det gäller exempelvis lagstiftning.
- verka för en fri och öppen konkurrens
- föra en aktiv dialog med politiker
- påverka utvecklingen genom att delta i internationella organisationer
- erbjuda ett aktivt nätverk
- ge medlemmarna aktuell branschstatistik
- stödja enskilda medlemsföretag med presshantering, regulatoriska frågor, kvalitetsfrågor, vetenskaplig rådgivning och märkningsfrågor.
- erbjuda ett branschspecifikt seminarieutbud

 

SVENSK EGENVÅRD:
Ordförande: Ingrid Atteryd
Vd: Mats Nilsson
Sakkunnig märkning: Yanina Taynard
Kansli- och serviceansvarig: Ann Wahlgren

Senast uppdaterad 2015-10-09 07:03
 

Välkommen till höstens Egenvårdsakademi

Hitta rätt kurs, läs mer om utbildningarna och hur du anmäler dig.

Läs mer...

Ny uppdaterad branschriktlinje

Ny uppdaterad branschriktlinje

Nu finns Säkra kosttillskott till konsument 2014 att beställa!

Läs mer...

Medlemslogin

För att kunna ta del av alla information på sidan behöver du logga in.
Glömt lösen?

Hur bli jag medlem?

Ladda ner, skriv ut och skriv under de handlingar du finner nedan. Dokumentet ska sedan skickas till oss per post för att ansökningen ska kunna behandlas. Nya ansökningar behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Medlemsansökan Mer info om ansökan

Tipsa en vän

Dela med dig av informationen på denna sida till dina vänner

** Din EpostadressDin väns Epostadress

Skriv ett personligt meddelande, frivilligt.

* Obligatoriska fält