PDF Skriv ut

Certified for self-care 

(logotypen får endast användas av certifierade företag)

Det är viktigt för konsumenten att kunna lita på att de kosttillskott, viktminskningsprodukter och sportpreparat som säljs och tillverkas i Sverige är säkra. Företag kan därför välja att certifiera sig enligt Svensk Egenvårds certifiering Certified for self-care och visa att de har kontroll på sitt arbete med produktsäkerhet.

Svensk Egenvård har tagit fram systemet för certifiering som säkerställer att verksamhetsutövare uppfyller gällande lagstiftning och branschriktlinjer. Certifieringen riktar sig mot såväl importör som producent.

Certified for self-care är den enda unikt anpassade certifieringen för producenter och leverantörer av kosttillskott, sportnutrition och viktminskning. Det är en tidsbegränsad certifiering och omfattar årlig uppföljning samt förnyelse av certifikatet efter tre år. Detta innebär att om företaget vill fortsätta att vara certifierat ska en revision som motsvarar den första revisionen då genomföras på nytt. Alla revisioner utförs av oberoende revisorer.

För den som är certifierad finns möjligheten att använda en logotyp för att visualisera sitt engagemang i produktsäkerhet. Denna logotyp får användas på företagets hemsida, i sociala mediekanaler, i företagspresentationer och i reklamsammanhang så länge det tydligt framgår att det är själva företaget och inte enskilda produkter som är certifierat.

Certifieringen kan gälla kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter eller båda dessa produktkategorier.


Kriterier för certifiering

Det finns fastställda, tydliga kriterier för Certified for self-care som framför allt grundas på gällande livsmedelslagstiftning och Svensk Egenvårds branschriktlinjer för kosttillskott respektive sport- och viktminskningsprodukter. Branschriktlinjerna är ett redskap för att underlätta för leverantörer att upprätta ett system för egenkontroll. De ger företaget vägledning i hur man förebygger faror så att produkterna blir säkra för konsumenten. Certifieringen innebär att verksamhetsutövaren ålägger sig att arbeta enligt de fastlagda kriterierna.

Kriterierna bygger även på information och krav från ett antal internationellt erkända livsmedelsstandarder, till exempel ISO 9001, ISO 22000, Globala standard för livsmedelssäkerhet (BRC) och International Food Standard (IFS).

Här hittar du kriterierna för certifiering


Stöd inför en certifiering

Om man som företag funderar på att certifiera sig men är tveksam om hur långt man har kommit i sitt arbete och vad som kvarstår att göra erbjuds frivilliga tjänster som ”Kom-i-gång-stöd” och ”Förrevision”. Dessa utförs av en konsult eller en revisor som har erfarenhet av att utvärdera om ni uppfyller kraven i Svensk Egenvårds kriterier.


Kom-igång-stöd

Tjänsten vänder sig till företag som inte påbörjat eller precis startat upp sitt arbete med kvalitetsledning. I tjänsten Kom-i-gång-stöd går en konsult tillsammans med företagets ansvarige igenom de mest relevanta delarna av kvalitetssystemet utifrån verksamheten, gällande lagstiftning och certifieringskriterierna. Företaget får på så sätt mer kunskap kring kvalitetsledningsarbetet och certifieringsprocessen samt även en indikation på hur man ligger till inför en framtida certifiering. Tjänsten resulterar i att företaget erhåller en aktivitetslista eller projektplan över det arbete som bör prioriteras och finnas på plats innan man påbörjar processen med certifieringen. Tidsåtgång beräknas till en halvdag för införsel/importföretag och en heldag för tillverkare/förpackare.


Förrevision

Tjänsten vänder sig till företag som påbörjat eller redan har ett kvalitetsledningsarbete igång. Tjänsten Förrevision är ett bra sätt att få information om hur långt ni som företag har kommit och vad som kvarstår att göra för att kunna bli certifierad gentemot Svensk Egenvårds kriterier för System för säkra kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter till konsument.

En Förrevision genomförs vanligen i ett skede då företaget förberett sig inför en certifiering men behöver en utvärdering om eventuella brister och svagheter innan själva certifieringsrevisionen. Det är viktigt att det sedan finns tillräckligt med tid mellan förrevisionen och certifieringsrevisionen för att åtgärda eventuella identifierade brister. Förrevisionen genomförs under avspända former efter en agenda som båda parter har enats om och som är fördelaktig för er organisation.


En konkurrensfördel

Man ska vara medveten om att det krävs resurser i form av såväl tid, personal och pengar för att implementera och arbeta efter ett kvalitetssystem och därtill kunna certifieras i enlighet med ett system eller en standard. Men ett väl fungerande kvalitetsledningssystem är så mycket mer än bara kostnader. Kraven på säkra produkter kommer idag från såväl myndigheter som konsumenter. Att upprätta, implementera och arbeta efter ett kvalitetsledningssystem är ett effektivt sätt att uppvisa ett dokumenterat och seriöst arbete med livsmedelssäkerhet. Samtidigt betyder det ofta en ökad produktivitet, minskade kostnader till följd av färre reklamationer och kassationer samt nöjdare konsumenter. Certifieringen kan även ge konkurrensmässiga fördelar då det inte är ovanligt att kunder ställer detta som krav eller har detta som önskemål.


Prisuppgifter

Exakt hur mycket det kostar att certifiera sig enligt Svensk Egenvårds kvalitetssystem beror på olika faktorer som verksamhetstorlek, omfattning och hur väl förberedd man är. Det finns också tjänster för den som önskar lite extra stöd inför certifieringen.

Årsavgift till Svensk Egenvård           7 500 kr för medlemmar
                                                    25 000 kr för icke-medlemmar

Kom-igång-stöd                               1 500 kr för importföretag (halvdag)
(endast medlemmar)                        3 000 kr för producent (heldag)

Förrevision                                      Pris efter förfrågan (1 -2 dagar beroende på verksamhetens storlek).

Revision                                          Det utgår en förutbestämd kostnad för
                                                      revisorns arbete i och med
                                                      certifieringsrevisionen. 
                                                      Offert lämnas baserad på bland annat
                                                      företagets storlek och verksamhet.

Prisuppgifterna är exklusive moms.


Svensk Egenvård samarbetar med Lloyd’s Register LRQA i Certified for self-care.

För frågor angående certifiering maila Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den eller ring oss på 08-545 411 60. 

Senast uppdaterad 2015-04-21 13:47
 

Välkommen till höstens Egenvårdsakademi

Hitta rätt kurs, läs mer om utbildningarna och hur du anmäler dig.

Läs mer...

Ny uppdaterad branschriktlinje

Ny uppdaterad branschriktlinje

Nu finns Säkra kosttillskott till konsument 2014 att beställa!

Läs mer...

Medlemslogin

För att kunna ta del av alla information på sidan behöver du logga in.
Glömt lösen?

Hur bli jag medlem?

Ladda ner, skriv ut och skriv under de handlingar du finner nedan. Dokumentet ska sedan skickas till oss per post för att ansökningen ska kunna behandlas. Nya ansökningar behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Medlemsansökan Mer info om ansökan

Tipsa en vän

Dela med dig av informationen på denna sida till dina vänner

** Din EpostadressDin väns Epostadress

Skriv ett personligt meddelande, frivilligt.

* Obligatoriska fält