PDF Skriv ut

”System för säkra kostillskott, sport- och viktminskningsprodukter till konsument”

Det är viktigt för konsumenten att kunna lita på att de kosttillskott, dietprodukter och sportpreparat som säljs och tillverkas i Sverige är säkra. Företag har nu möjlighet att certifiera sig enligt Svensk Egenvårds certifiering och visa att de har kontroll på sitt arbete med produktsäkerheten.

Svensk Egenvård har tillsammans med LRQA tagit fram ett system för certifiering som säkerställer att verksamhetsutövare uppfyller gällande lagstiftning och branschriktlinjerna. Certifieringen heter ”System för säkra kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter till konsument” och riktar sig mot såväl importör som producent.

 

Kriterier för certifiering

Det finns fastställda, tydliga kriterier för denna certifiering som framför allt grundas på gällande livsmedelslagstiftning och Svensk Egenvårds branschriktlinjer för kosttillskott respektive sport- och viktminskningsprodukter. Kriterierna bygger även på information och krav från ett antal internationellt erkända livsmedelsstandarder, till exempel ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, Globala standarden för livsmedelssäkerhet och International food standard (IFS) . I och med detta kan LRQA erbjuda en integrerad revision och certifiering enligt ”System för säkra kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter till konsument” och till exempel ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Här hittar du kriterierna för certifiering 


Svensk Egenvårds branschriktlinjer är ett redskap för att underlätta för leverantörer att upprätta ett system för egenkontroll för kosttillskott samt sport- och viktminskningsprodukter. Branschriktlinjerna ger vägledning i hur man förebygger faror så att dessa produkter är säkra för konsumenten.


Certifieringen finns i tre olika omfattningar (scope) beroende på vilka produkttyper som företaget är verksam med. Det kan antingen vara:
• kosttillskott,
• sport- och viktminskningsprodukter eller
• både kosttillskott och sport- och viktminskningsprodukter

Certifieringen innebär att verksamhetsutövaren ålägger sig att arbeta enligt de fastlagda kriterierna. Men certifiering innebär också att efterlevnaden av systemet måste följas upp. Det certifierade företaget kommer regelbundet att kontrolleras av utsedd revisor att de vidmakthåller sina kunskaper och att man fortfarande uppfyller kriterierna för certifiering. Detta genomförs med ett revisionsbesök en gång per år.

 
Certifieringen "System för säkra kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter" är tidsbegränsad och certifikaten giltiga under en treårsperiod. Detta innebär att om företaget vill fortsätta att vara certifierat ska en revision som motsvarar den första revisionen genomföras på nytt efter tre år.


Man ska vara medveten om att det krävs resurser i form av såväl tid, personal och pengar för att implementera och arbeta efter ett kvalitetssystem och därtill kunna certifieras i enlighet med ett system eller en standard. Men ett väl fungerande kvalitetsledningssystem är så mycket mer än bara kostnader.
Kraven på säkra produkter kommer idag från såväl myndigheter som konsumenter. Att upprätta, implementera och arbeta efter ett kvalitetsledningssystem är ett effektivt sätt att uppvisa ett dokumenterat och seriöst arbete med livsmedelssäkerhet. Samtidigt betyder det ofta en ökad produktivitet, minskade kostnader till följd av färre reklamationer och kassationer samt nöjdare konsumenter. Certifieringen kan även ge konkurrensmässiga fördelar då det inte är ovanligt att kunder ställer detta som krav.


Exakt hur mycket det kostar att certifiera sig enligt Svensk Egenvårds kvalitetssystem är olika för olika företag och är beroende av bland annat verksamhetstorlek, omfattning och hur väl förberedd man är. Det utgår en förutbestämd kostnad för revisorns arbete i och med certifieringsrevisionen. Denna kostnad offereras av revisionsorganet LRQA till respektive företag och baseras bland annat på företagets storlek och verksamhet. Certifierade företag betalar även en årsavgift till Svensk Egenvård. För medlemsföretag utgår en årsavgift om 7 500 kr exklusive moms (justerat 1 januari 2013) och för företag som inte är medlem i Svensk Egenvård är årsavgiften 25 000 kr exklusive moms.

 

Förrevision

En GAP-analys och/eller förrevision är frivillig och är ett bra sätt att få information om hur långt ni som företag har kommit och vad som kvarstår att göra för att kunna bli certifierad.

Här kan du läsa mer om förrevision

 

 

 

Senast uppdaterad 2014-04-24 09:36
 

Egenvårdsakademin våren 2014

Välkommen till ett nytt och spännande kursprogram där ambitionen är att höja kunskapsnivån både i och om branschen.

Läs mer...

Årsmöte 22 maj

Årsmöte 22 maj

Vårseminarium och årsmöte på Radisson BLU Royal Park i Frösundavik. Välkommen med din anmälan.

Läs mer...

Medlemslogin

För att kunna ta del av alla information på sidan behöver du logga in.
Glömt lösen?

Hur bli jag medlem?

Ladda ner, skriv ut och skriv under de handlingar du finner nedan. Dokumentet ska sedan skickas till oss per post för att ansökningen ska kunna behandlas. Nya ansökningar behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Medlemsansökan Mer info om ansökan

Tipsa en vän

Dela med dig av informationen på denna sida till dina vänner

** Din EpostadressDin väns Epostadress

Skriv ett personligt meddelande, frivilligt.

* Obligatoriska fält